Edukacja florystyczna – podstawa programowa

Szkoły florystyczne bywają różne, jednak należy pamiętać o tym, że podstawa programowa Ministerstwa Edukacji Narodowej jest taka sama. Dokument opisuje zawód florysty i co powinien umieć uczeń po zakończeniu edukacji. W dokumencie zawarte są wytyczne dotyczące realizacji treści kształcenia, ujętych w blokach programowych i zalecenia co do wymogów organizacji pomieszczeń dydaktycznych. W podstawie programowej zaznaczono, […]

Edukacja florystyczna – podstawa programowa Read More »